Malmö Stadsteater Hipp

Byggherre: Malmö Stad
Färdigt: 2023

Om projektet

Ombyggnad Malmö Stadsteater Hipp, klart våren 2023